Scroll to top

Aliağa, çok zengin doğal güzelliklere ve zenginliklere sahiptir. Bu zenginliklerimizden biri de hiç kuşkusuz ki
Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti’dir. Binlerce yıldır alüvyonlarıyla yasadığımız çevreye bereket getirmiş,
suyuyla hayat vermiş Güzelhisar Çayımız, bu akarsuyun oluşturduğu Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti zengin biyoçeşitliliğe sahip bir
sulak alan ve doğal güzelliğimizdir. Kuş Gözlem Topluluklarının gözlem verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar dört yüz doksan dört kuş türü gözlemlenirken,
bu türlerin yüz kırkının Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’nda gözlemlendiğini biliyoruz. Kuşlar biyolojik çeşitlilik için gösterge canlılar
olarak kabul edildiğinden, bir yerde bulunan kuş varlığı, o yerde sağlıklı bir biyoçeşitliliğin olduğuna işarettir.
Bu kuş türü sayısı deltanın ve kuş cennetimizin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor.Bu proje, Aliağa’nın doğal varlıklarını,
kuşların yaşam alanlarını, kuş türlerini fark edip, onları korumamızı ve yarınlara ulaştırmamızı hedefliyor.

-

-

Aliağa, çok zengin doğal güzelliklere ve zenginliklere sahiptir. Bu zenginliklerimizden biri de hiç kuşkusuz ki Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti’dir. Binlerce yıldır alüvyonlarıyla yasadığımız çevreye bereket getirmiş, suyuyla hayat vermiş Güzelhisar Çayımız, bu akarsuyun oluşturduğu Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti zengin biyoçeşitliliğe sahip bir sulak alan ve doğal güzelliğimizdir. Kuş Gözlem Topluluklarının gözlem verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar dört yüz doksan dört kuş türü gözlemlenirken, bu türlerin yüz kırkının Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’nda gözlemlendiğini biliyoruz. Kuşlar biyolojik çeşitlilik için gösterge canlılar olarak kabul edildiğinden, bir yerde bulunan kuş varlığı, o yerde sağlıklı bir biyoçeşitliliğin olduğuna işarettir. Bu kuş türü sayısı deltanın ve kuş cennetimizin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu proje, Aliağa’nın doğal varlıklarını, kuşların yaşam alanlarını, kuş türlerini fark edip, onları korumamızı ve yarınlara ulaştırmamızı hedefliyor.

0

Kuş Türü

Site of the day

0

Düşük Riskli Kuş Türü

Least Concern

0

Tehdide Yakın Kuş Türü

Near Threatened

0

Duyarlı/Hassas Kuş Türü

Vulnerable VU